Zondag 10 juli 2005: 
 
Helaas zijn deze foto's verloren gegaan